Ανακαίνιση περιφερειακών αεροδρομίων

Η εταιρεία ΒΑΡΕΛΑΣ ανέλαβε την ανακαίνιση των λουτρών για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, καθώς και τη συνέχιση των ανακαινίσεων μέχρι το 2020.