Μεταφορά

Η εταιρία Ε ΒΑΡΕΛΑΣ Ε.Π.Ε. δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ασφαλή, σωστή μεταφορά και παράδοση των εμπορευμάτων, λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζουν τα υλικά, εύθραυστα, ογκώδη και βαριά. Επίσης ο χώρος της οικοδομής έχει και αυτόςτις δυσκολίες του όπως στην πρόσβαση, την άγνοια των τεχνιτών, μη σωστή συνεννόηση μεταξύ των συνεργείων κλπ.

Η διαδικασία συσκευασίας, φόρτωσης και παράδοσης των εμπορευμάτων έχει μελετηθεί με ιδιαίτερη προσοχή, με σκοπό να μειωθούν στο ελάχιστο η πιθανότητα λάθους, ζημιάς ή άλλου προβλήματος.

Η συσκευασία των εμπορευμάτων γίνεται από ειδικόεξοπλισμό, τα προϊόντα αναγράφουν το είδος, και η παραγγελία συνοδεύεται από έντυπο στο οποίο αναγράφεται μέχρι και ο χώρος προορισμού του κάθε είδους σε επίπεδο ορόφου, διαμερίσματος, μέχρι και δωματίου.

Η τελική φόρτωση γίνεται σε παλέτες, οι οποίες τηρούν της ευρωπαϊκές προδιαγραφές αντοχής και συμβατότητας των σύγχρονων μηχανημάτων φορτοεκφόρτωσης. Ο ιδιόκτητος στόλος των φορτηγών μας, σύγχρονος και εξοπλισμένος με γερανό, διασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά, ενώ δίνει τη δυνατότητα ταχύτατης παράδοσης ακόμα και σε όροφο οικοδομής, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες.